Sonorizare

La capitolul muzicã apare urmãtoarea dilemã: DJ sau/si formatie. Sfatul nostru este sã optati pentru prima variantã. DJ-ul vã oferã muzicã originalã, mult mai diversificatã, iar cheltuielile suportate sunt mult mai scazute.
Dacã existã melodii pe care dumneavoastrã sau invitatii dumneavoastrã nu le agreazã, nu uitati sã-i dati DJ-ului dinainte o lista cu acestea.

Stabiliti cu DJ-ul genul de muzicã dorit pentru ca acesta sã-si realizeze un playlist pe gustul dumneavoastrã. Asigurati-vã asupra calitãtii sonorizãrii.

Comentariile nu sunt permise.